VYPLŇTE KRÁTKY DOTAZNÍK A ZÍSKAJTE 5% ZĽAVU

Dotazník

1. Kde ste sa o nás dozvedeli?

(Môžete vybrať viacero možností.)

2. Aký je účel Vášho nákupu?
3. O aký typ zákroku sa jednalo?
4. Ktoré zariadenie ste si pre svoj zákrok vybrali?
5. Boli Vám naše produkty odporučené v zariadení, v ktorom ste podstúpili zákrok?
Ktoré produkty Vám boli odporučené?
6. Navštívili ste pred zákrokom diskusné fórum na internete?
Prosím uveďte názov diskusného fóra:
7. Ktoré kritérium je pre Vás pri výbere produktu rozhodujúce?

(Môžete vybrať viacero možností.)